Organisasjon

Genet består av to separate selskaper som dekker hver sine virksomhetsområder.

     

Genet Solutions er et softwareutviklingsselskap. Vi har utviklet Protago, som er et bransjetilpasset regnskapsprogram for projsekt - og timebaserte virksomheter. I tillegg leverer Genet Solutions IT-løsninger, både hardware og software.

'

Genet Hosting er et ASP-selskap, som drifter Protago, Microsoft-applikasjoner og bransjespesifikke kontorstøtteapplikasjoner.