Protago er et komplett økonomisystem som er spesialutviklet for håndverkerbransjen. Her har regnskapsførere i håndverkerbransjen gått sammen med softwareutviklere, og resultatet er ett system som tar hensyn til alle arbeidsoppgavene på økonomisiden i en håndverkerbedrift.

 

Hovedfunksjoner:

  • Tilbud

  • Ordre

  • Datafangst (material - og timeregistrering)

  • Fakturering

  • Regnskap

  • Lønn